kategorijos

knygos

Naujienos Akcijos % Automobiliai Detektyvinės istorijos Dovanų leidiniai Ekonomika Ezoterika, Astrologija, Magija Grožinė literatūra Kompiuterinės technologijos Medicina ir sveikata Namai, buitisir laisvalaikis Psichologija, filosofija Romantika Šiuolaikinė ir klasikinė literatūra Sportas, ginklai ir žvejyba Suvenyrai. Aksesuarai Užsienio kalbos, žodynai Vadovai, atlasai Vaikų literatūra Книги на английском языке Книги на украинском языке

Dovanų kortelės

žaidimai, žaislai

prekės mažyliams

prekės šventėms

prekės mokyklai

prekės tapybai, rankdarbiams ir pomėgiams

tradicinės prekės

kitos prekės

leidykla

SIA MNOGOKNIG UAB privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – suteikti fiziniam asmeniui – duomenų subjektui informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslą, teisinį pagrindą, apsaugos apimtį, apsaugą ir tvarkymo laiką renkant duomenis ir tvarkant asmens duomenis. tema.

 

Turinys

Bendros sąvokos

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenų tvarkymas

Prieiga prie asmens duomenų ir kitos Kliento teisės

Kliento sutikimas tvarkyti duomenis ir teisė jį atšaukti

Bendrovės darbuotojų pareigos

Apsilankymai svetainėje ir slapukų tvarkymas

 

Bendros sąvokos

1. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta.

2. Privatumo politika taikoma privatumo ir asmens duomenų apsaugai šių grupių (toliau kartu – Klientai) atžvilgiu:

            fiziniams asmenims - SIA “MNOGOKNIG UAB” klientams (įskaitant potencialius, buvusius ir esamus);

            SIA “MNOGOKNIG UAB” tvarkomos interneto svetainės lankytojai;

            Asmenims, kurių asmens duomenys tvarkomi socialiniuose tinkluose, susiję su SIA “MNOGOKNIG UAB” organizuojama rinkodaros veikla.

3. SIA “MNOGOKNIG UAB” rūpinasi Klientų privatumu ir asmens duomenų apsauga, laikosi Klientų teisės į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą pagal galiojančius teisės aktus – Asmens duomenų apsaugos įstatymą, 2016/679 reglamentą. Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – reglamentas) ir kitų taikomų teisės aktų dėl privatumo ir duomenų tvarkymo.

4. Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui neatsižvelgiant į formą ir/ar aplinką, kurioje Klientas pateikia asmens duomenis (asmeniškai, SIA “MNOGOKNIG UAB” interneto svetainėje, popieriniu formatu ar telefonu).

5.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

1. SIA “MNOGOKNIG UAB” tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

- Už paslaugų teikimą ir prekių pardavimą:

- kliento identifikavimas;

- sutarties parengimas ir sudarymas;

- prekių tiekimas ir paslaugų teikimas (sutartiniams įsipareigojimams vykdyti);

- naujų prekių ir paslaugų kūrimas;

- prekių ir paslaugų reklama ir platinimas arba komerciniais tikslais;

- klientų aptarnavimas;

- prieštaravimų ar pretenzijų nagrinėjimas;

- atsiskaitymų administravimas;

- skolų išieškojimas ir išieškojimas;

- svetainių ir mobiliųjų aplikacijų priežiūra ir tobulinimas;

- verslo planavimas ir analitika;

 

- klientų saugumas, įmonės turto apsauga;

 

- kitais konkrečiais tikslais, kuriems Kliento sutikimas buvo gautas tuo metu, kai jis pateikia atitinkamus duomenis SIA “MNOGOKNIG UAB”.

 

-

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

1. SIA SIA “MNOGOKNIG UAB” Kliento asmens duomenis tvarko remdamasi šiais teisiniais pagrindais:

- Sutarčiai sudaryti ir vykdyti - Kliento prašymu sudaryti sutartį ir užtikrinti jos vykdymą;

- už norminių aktų vykdymą - siekiant įvykdyti prievolę, nurodytą privalomuose išorės norminiuose aktuose;

- pagal Kliento - duomenų subjekto sutikimą;

- teisėtais interesais - realizuoti teisėtus SIA “MNOGOKNIG UAB” interesus, kylančius iš prievolių tarp SIA “MNOGOKNIG UAB” ir Kliento arba sudarytos sutarties ar įstatymo.

2. SIA SIA “MNOGOKNIG UAB” teisėti interesai yra:

- vykdyti komercinę veiklą;

- prieš sudarant sutartį patikrinti Kliento tapatybę;

- užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

- išsaugoti Kliento prekių ir paslaugų užsakymus, taip pat pastabas ant jų (pavyzdžiui, žodžiu ar raštu);

- analizuoti SIA SIA “MNOGOKNIG UAB” interneto svetainės veikimą;

- administruoti SIA SIA “MNOGOKNIG UAB” Kliento sąskaitą;

- reklamuoti savo prekes ir paslaugas siųsdami komercinius pranešimus;

- siųsti ataskaitas apie paraiškos ir pirkimo sutarčių eigą;

- užkirsti kelią sukčiavimui;

- administruoti pirkimus, mokėjimus ir užsakymus;

- informuoti visuomenę apie savo veiklą.

 

Asmens duomenų tvarkymas

1. SIA “MNOGOKNIG UAB” Kliento duomenis tvarko, naudodamasi šiuolaikinių technologijų galimybėmis, atsižvelgdama į esamas privatumo rizikas bei turimus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius.

2. Siekdama užtikrinti kokybišką ir operatyvų su Klientu sudarytos sutarties įsipareigojimų vykdymą, SIA “MNOGOKNIG UAB” gali įgalioti savo bendradarbiavimo partnerius atlikti tam tikras prekių pristatymo ar paslaugų teikimo veiklas, tokias kaip prekių pristatymas. , lizingo paslaugos, komercinių pranešimų siuntimas ir panašiai. Vykdydami šias užduotis, SIA “MNOGOKNIG UAB” bendradarbiavimo partneriai tvarko Užsakovo per

;